Geschiedenis

Geschiedenis

DKJO is officieel opgericht op 17 maart 1963 in de woonkamer van de familie Damen. Een van de redenen van oprichting was dat er in die tijd, zeker op sportgebied, weinig te beleven viel. Zoals destijds de gewoonte was werd er eerst overlegd met kapelaan v.d. Berg en die gaf zijn pastorale zege aan het plan. De ledenwerving startte op de stoep voor de pastorie.


De heer Biemans verzon de clubnaam DKJO, Door Katholieke Jongeren Opgericht. Deze naam roept tot op de dag van vandaag vragen op bij tegenstanders die geen enkele notie hebben waar die 4 letters voor staan. Overigens bestaan in de archieven ook nog officiële papieren waaruit blijkt dat er ooit getwijfeld is om DKJO De Kranige Jongeren Overwinnen te noemen.Tijdens de oprichtingsvergadering op 17 maart 1963 waren er al zo’n 25 leden. Hein en Rene Verbruggen waren de enthousiaste trainers, de heer Meulendijks de zorg voor de algemene conditie op zich nam. Niet zonder succes want in mei werd tijdens een toernooi in Geldrop de eerste prijs behaald. Een braakliggend terrein aan de Pastoor de Winterstraat werd omgespit en voorzien van zand en een berghok. De eerste accommodatie was een feit. De club had al spoedig een behoorlijke aanwas, vooral toen ook de dames zich als lid meldden. Met dank aan het voor die tijd vooruitstrevende bestuur, de namen van de heren Bakker en Jansen moeten dan zeker worden vermeld, groeide DKJO uit tot een van de betere clubs in de regio. Het eerste lustrum werd gevierd door een club die bestond uit 85 leden en dat aantal bleef gestaag doorgroeien.


Na 10 jaar bedroeg het aantal leden 120. Toen in 1974 sporthal De Weijer als accommodatie betreden kon worden, werd een nieuwe stap gezet in de geschiedenis van DKJO. Om de huur van de sporthal te kunnen betalen, werden sponsoren aangetrokken om financieel op gezonde basis verder te kunnen groeien. In 1977 werd heren 1 kampioen en promoveerde naar de 3e divisie, terwijl ook de districtsbeker werd gewonnen. Het grote succes was van korte duur want in 1979 degradeerden de heren weer naar de 1e klasse.


In de 80-er jaren bleek steeds meer dat Mierlo een vruchtbare bodem was voor talentvolle volleyballers en volleybalsters. Met enige regelmaat werden er in de jeugd kampioenschappen behaald en omdat de club erin slaagde die jeugd bij elkaar te houden groeiden deze jeugdteams uit tot goede senioren teams die in de Nevobo competitie vaak prima resultaten wisten te behalen. Vooral de mannen werden erg succesvol door te grossieren in kampioenschappen en uiteindelijk rond de eeuwwisseling in de landelijke 1e divisie uit te komen. Met veel plezier wordt binnen en buiten de club teruggedacht aan de legendarische bekerwedstrijden tegen eredivisieclubs Nesselande, Breda en Barneveld. In een uitverkochte sporthal De Weijer werd soms zelfs gewonnen, maar in ieder geval de tegenstander altijd het vuur aan de schenen gelegd.


Omdat ook de dames zich sportief niet onbetuigd lieten groeide DKJO uit tot een volleybalbolwerk in Zuidoost Nederland. Maar deze status kon helaas niet behouden blijven en DKJO kreeg een aantal jaren geleden te maken met een leegloop van spelers uit de vaandelteams van zowel de mannen als de vrouwen. Gevolg hiervan was ook dat veel van het kwalitatief erg goede kader voor de club verloren ging.


Het bestuur heeft toen gekozen om de club nieuw leven in te blazen. Een florerende recreatie afdeling, 1 ervaren heren team in de Nevobo competitie en veel aandacht aan de jeugd. Die inspanningen hebben inmiddels weer geleid tot 4 competitie spelende jeugdteams en een club die realistische ambities kent. DKJO is klaar voor de komende 25 jaar!