DKJO

Volleybalclub Mierlo

Get Adobe Flash player

Banner

02 juni 2020

Het corona-virus heeft ons allemaal in de greep. De maatregelen die in Nederland zijn genomen, zijn inmiddels verlengd en we zullen moeten afwachten wat er nog allemaal op ons af komt. Vanzelfsprekend merken we dit ook op sportief gebied. Het volleybalseizoen is onverwachts tot stilstand gekomen.
Dit betekent dat we met verschillende zaken worden geconfronteerd, die om een stukje verduidelijking vragen. In deze nieuwsbrief proberen we een aantal zaken te verhelderen.

Trainingen
Sporthallen zijn en blijven gesloten en samenkomst met meerdere personen is niet toegestaan.
De trainingen worden vooralsnog dus niet hervat, de verwachtingen zijn dat deze dit seizoen helaas ook niet meer zullen plaatsvinden.

Competitie
Alle competities zijn beëindigd. Er wordt op dit moment door de NeVoBo bekeken op welke wijze de eindstanden worden vastgesteld en wat dit tot gevolgen heeft voor het komende seizoen. Ook voor recreantencompetities is hier nog niet overal duidelijkheid over. Waarschijnlijk worden er geen kampioenen uitgeroepen en worden rangordes per competities berekend op basis van behaalde resultaten. Deze rangordes worden dan onder andere gebruikt bij het inrichten van de nieuwe competities in het volgende seizoen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het bestuur van DKJO roept jaarlijks in april/mei een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit.
Als gevolg van de Corona-situatie is het niet mogelijk om deze ALV te laten plaatsvinden en heeft het bestuur besloten deze ALV tot nader order uit te stellen. De mogelijkheid om de ALV uit te stellen kent een wettelijke minimum termijn.
Tot aan de volgende ALV blijven huidige bestuursleden in functie, het huidige bestuur zal alleen lopende zaken behandelen en geen nieuwe- of ingrijpende onderwerpen oppakken of initiëren.
Mocht de uitsteltermijn onvoldoende ruimte gaan bieden, dan zal op dat moment door het bestuur worden besloten op welke wijze en onder welke voorwaarden alsnog een aangepaste ALV moet en/of kan worden georganiseerd.

Vrijwilligersavond
Vanzelfsprekend zijn we enorm blij met iedereen die in zijn/haar vrijetijd wat energie wil steken in onze club, op welke wijze dan ook. Ook nu nog én tijdens het afgelopen seizoen mochten we op vele handjes rekenen! Normaliter spraken we deze waardering extra uit tijdens een jaarlijkse vrijwilligersavond. Dat gaat dit seizoen in deze vorm in ieder geval niet meer lukken helaas.
Teamindeling nieuwe seizoen
Normaliter zou onze technische commissie (TC) al een aantal keer bij elkaar zijn geweest om naar het volgende seizoen te kijken en de nodige voorbereidingen te treffen. Zij zitten echter niet stil (fijn dat er achter de schermen een hele boel dingen ook ‘gewoon’ doorgaan!). Voor nieuwe samenstelling van teams en de inschrijvingen in nieuwe competities is er nog teveel onduidelijkheid, maar we houden iedereen op de hoogte!

Tenslotte;
Wat een raar einde van dit seizoen, dit had niemand zien aankomen. We gaan ervan uit dat we kunnen rekenen op ieders begrip in deze bijzondere tijd en hopen dat we bij de start van het nieuwe seizoen weer voldoende in de gelegenheid zijn om met elkaar de bal weer op te pakken.
Tot die tijd: Blijf gezond, blijf binnen en let een beetje op jezelf en elkaar.

 

Adverteerders en Sponsoren